Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2018-01-16 15:30:01 “Тогтвортой хөгжил – Ерөнхий боловсрол” улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн болно
2018-01-11 11:37:16 Боловсролын үнэлгээ, аргазүйн гарын авлага ном бэлэн боллоо
2018-01-10 10:27:51 “ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ – СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ” УЛСЫН 2 ДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО
2017-12-19 09:00:20 "Элсэгчийн сонин" бэлэн боллоо
2017-12-08 09:20:47 “ХӨТӨЛБӨРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЦИКЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ” СУРГАЛТ ЯПОН УЛСАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
2017-12-06 08:36:36 БУЛГАН АЙМАГТ “ХӨТӨЛБӨРТ СУУРИЛСАН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА