Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2018-08-31 20:40:44 2018 оны ЭЕШ-ын дундаж
2018-06-29 11:01:01 ЭЕШ-ын батламж хуудас 2.5 жилийн хугацаанд хүчинтэй
2018-06-27 16:29:30 “ШИНЭ ЭЛСЭЛТ-БОЛОВСРОЛ ЭКСПО 2018” үзэсгэлэн яармаг
2018-06-25 17:01:56 "Шилдэг боловсрол - 2018 " үзэсгэлэн болно
2018-06-04 18:44:31 ЭЕШ зохион байгуулах байруудын байршил
2018-05-18 09:48:56 “Суудлын хуваарь” - аа хэвлэж аваарай