Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2018-06-27 16:29:30 “ШИНЭ ЭЛСЭЛТ-БОЛОВСРОЛ ЭКСПО 2018” үзэсгэлэн яармаг
2018-06-25 17:01:56 "Шилдэг боловсрол - 2018 " үзэсгэлэн болно
2018-06-04 18:44:31 ЭЕШ зохион байгуулах байруудын байршил
2018-05-18 09:48:56 “Суудлын хуваарь” - аа хэвлэж аваарай
2018-05-14 09:33:54 ЭЕШ-2018 бүртгүүлэгчдийн мэдээлэл
2018-05-14 09:17:10 Бага боловсролын мэргэжилтнүүд туршлага солилцлоо