Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй
News Image

БҮТ-өөс "Хүүхэд хэрэглэгч" аяны хүрээнд цуврал сургалтуудыг зохион байгуулахаар боллоо.

“Хүүхэд хэрэглэгч” үндэсний өдрийн хүрээнд БҮТ-өөс:
3 сарын 1 “Сурагчид нээлтэй үнэлгээ” сэдэвт хэлэлцүүлэг,
3 сарын 4-ний 18:00 цагт “ЭЕШ-ын бүртгэл, зохион байгуулалт” сургалт,
3 сарын 5, 6, 14-ний 14:00 цагт “СӨБ-ийн хүүхдийн үнэлгээний талаар” сургалт,
3 сарын 6-ны 18:00 цагт, 13-ны 14:00 цагт тус тус “ЕБС-ийн сурагчийн үнэлгээний журмын танилцуулга” сургалт,
3 сарын 07, 11-ний 13:45 цагт “Нээлттэй даалгаврын санг ашиглах” сургалт,
3 сарын 12-ны 10:00 цагт “Монгол хэлбичгийн шалгалтын талаар зөвлөгөө мэдээлэл” зэрэг сургалтуудыг зохион байгуулан оролцож байна. 

Найзууддаа түгээж LIKE, SHARE хийгээрэй. Танд баярлалаа.