Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй
News Image

Боловсролын чанарын үнэлгээний судалгааг зохион байгууллаа

Бага, суурь бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сурлагын амжилтад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг илрүүлэн тогтоох зорилготой БЧҮС-г 2018 оны 03-р сарын 13-14 – ны хооронд услсын хэмжээнд зохион байгууллаа.

Боловсролын чанарын үнэлгээний судалгаа авах сургуулиудыг RESEARCH RANDOMIZER програмыг ашиглан түүвэрлэн сонгож 5, 9, 12-р анги тус бүрд улсын хэмжээний нийт сурагчдын 10 орчим хувийг хамруулдаг.

 Энэ жил тус судалгаанд 21 аймаг, 9 дүүргийн нийт 127 сургуулийн 45 мянган суралцагчид, тэдгээрийн эцэг эх хамрагдсан байна.

Найзууддаа түгээж LIKE, SHARE хийгээрэй. Танд баярлалаа.