Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй
News Image

Олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын “Шинэ эрин”, “Шинэ эхлэл”, “Монгол тэмүүлэл” сургуульд суралцах хүсэлтэй сурагчдыг сонгон шалгаруулалтад урьж байна.

 

Олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын “Шинэ эрин”, “Шинэ эхлэл”, “Монгол тэмүүлэл” сургуульд суралцах хүсэл сонирхолтой дараах шаардлагыг хангасан сурагчдыг сонгон шалгаруулалтад урьж байна. Үүнд:

·         2016-2017 оны хичээлийн жилд Ерөнхий боловсролын сургуулийн V ангийг төгсөж, 2017-2018 оны хичээлийн жилд VI ангид суралцах сурагчийг Шинэ эрин, Шинэ эхлэл сургуульд

·         2016-2017 оны хичээлийн жилд Ерөнхий боловсролын сургуулийн VIII ангийг төгсөж, 2017-2018 оны хичээлийн жилд IX ангид суралцах сурагчийг Монгол тэмүүлэл сургуульд

·         VI ангийн сонгон шалгаруулалтанд оролцох сурагчдын ерөнхий боловсролын сургуулийн V ангид судалсан хичээлүүдийн жилийн эцсийн үнэлгээний дундаж хувь нь 90 буюу түүнээс дээш байх;

·         IX ангийн сонгон шалгаруулалтад оролцох сурагчдын ерөнхий боловсролын сургуулийн VIII ангид судалсан хичээлүүдийн жилийн эцсийн үнэлгээний дундаж хувь нь 80 буюу түүнээс дээш байх;

            Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэхдээ дор дурьдсан материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

1.     Суралцахыг дэмжсэн эцэг, эх, асран хамгаалагчийн гаргасан хүсэлт

2.     Төрсний гэрчилгээний хуулбар /Бүртгүүлэхдээ эх хувийг авч ирнэ/

3.     Сурагчийн хувийн хэрэг /Жилийн эцсийн хичээлүүдийн дүн тавигдсан байна/

4.     Сурлагын дүн, үнэлгээний дунджийг баталгаажуулсан сургуулийн захирлын/сургалтын менежерийн/ тодорхойлолт

5.     Бүртгэлийн  хураамж 25,000 төгрөг байна

6.     Бүртгүүлэхдээ сурагч өөрийн биеэр ирнэ

Бүртгэлийг 2017 оны 8 дугаар сарын 22 – 28-ныг дуустал 9.00-18.00 цагт Сургууль тус бүр (Шинэ эрин, Шинэ эхлэл, Монгол тэмүүлэл)-ийн хичээлийн байранд зохион байгуулна.

·         Шинэ эрин сургууль: БГД, 4-р хороо, Замчдын гудамж, Шинэ эрин сургуулийн байр

·         Шинэ эхлэл сургууль: БГД, 18-р хороо, Дилав хутагтын гудамж, Шинэ эхлэл сургуулийн байр

·         Монгол тэмүүлэл сургууль: ХУД, Чингисийн өргөн чөлөө, 1-р хороо, 115-р сургуулийн байр

VI ангийн сонгон шалгаруулалтад математикийн хичээлээр, IX ангийн сонгон шалгаруулалтад математик, англи хэлний шалгалтыг тестээр тус тус авна.

Шалгалтыг 2017 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн 11.00 цагаас, сургууль тус бүр нэгэн зэрэг зохион байгуулах тул зөвхөн нэг сургуульд бүртгүүлнэ.

Сонгон шалгаруулах шалгалт зохион байгуулах удирдамжийг Сургууль тус бүр (Шинэ эрин: www.newera.edu.mn, Шинэ эхлэл: www.newbeginning.edu.mn, Монгол тэмүүлэл: www.mongolaspiration.edu.mn)-ийн цахим хуудаснаас үзнэ үү.

Шалгалтын дүнг 2017 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр Сургууль тус бүрийн цахим хуудсаар мэдээлнэ.

Жич: Бүрдүүлэх материал дутуу, сонгон шалгаруулалтад тавигдах шаардлагын аль нэгийг хангаагүй сурагч сонгон шалгаруулалтад хамрагдах боломжгүйг анхаарна уу. Тодруулгыг Сургууль тус бүр (Шинэ эрин 77228484, Шинэ эхлэл 77110191, Монгол тэмүүлэл 77110239)-ийн   дугаарын утсаар лавлана уу.

 

ЭЛСЭЛТИЙН КОМИСС

Найзууддаа түгээж LIKE, SHARE хийгээрэй. Танд баярлалаа.