Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй
News Image

Улсын шалгалт зохион байгуулах тухай

2017 ОНЫ УЛСЫН ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

 

ЗОРИЛГО

Улсын шалгалтын зорилго нь үндэсний хэмжээнд бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын төгсөх ангийн суралцагчдын мэдлэг, чадварын түвшин, боловсролын чанарыг үнэлэхэд оршино.  

ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ХУГАЦАА

Улсын шалгалтад 2016-2017 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 5, 9, 12-р анги төгсөгчид хамрагдана. Улсын шалгалт орон даяар Улаанбаатар хотын цагаар нэгэн зэрэг зохион байгуулагдана.

Шалгалтын хуваарь: 

 5 дугаар анги

Монгол хэл:                             2017 оны 05 дугаар сарын 22 өдөр 11 цагт

Математик:                              2017 оны 05 дугаар сарын 24 өдөр 11 цагт

Байгаль шинжлэл:                  2017 оны 05 дугаар сарын 26 өдөр 12 цагт

9 дүгээр анги

Монгол хэл:                             2017 оны 05 дугаар сарын 25 өдөр 11 цагт

Математик:                              2017 оны 05 дугаар сарын 26 өдөр 10 цагт

Байгалийн ухаан:                    2017 оны 05 дугаар сарын 29 өдөр 10 цагт

Нийгмийн ухаан:                     2017 оны 05 дугаар сарын 30 өдөр 10 цагт

12 дугаар анги

Монгол хэл:                              2017 оны 05 дугаар сарын 24 өдөр 10 цагт

Математик:                              2017 оны 05 дугаар сарын 25 өдөр 10 цагт

Сонгосон  агуулгын хичээл:    2017 оны 05 дугаар сарын 26 өдөр 11 цагт

Гадаад хэл:                              2017 оны 05 дугаар сарын 29 өдөр 11 цагт

Улсын шалгалт үргэлжлэх хугацаа

            5 дугаар ангийн шалгалт бүр         60 минут

            9 дүгээр ангийн шалгалт бүр         80 минут

           12 дугаар ангийн шалгалт бүр       100 минут

 

Найзууддаа түгээж LIKE, SHARE хийгээрэй. Танд баярлалаа.