Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй
News Image

Боловсролын чанарын үнэлгээний судалгааны шалгалтын хугацаа

Боловсролын чанарын үнэлгээний судалгааны шалгалтын хугацаа

Шалгалтын комиссын гишүүд нь 2016 оны 04 дугаар сарын 25 – 28-ний өдрүүдэд томилогдсон аймаг, дүүрэг дэх сургуулиудад ажиллана. Шалгалт дараах хуваарийн дагуу Улаанбаатарын цагаар нэгэн зэрэг зохион байгуулагдана. Үүнд:

4-р сарын 25-нд
   12-р ангийн математик – 9:00 цагт
   9-р ангийн математик – 9:00 цагт
   5-р ангийн математик – 14:00 цагт

4-р сарын 26-нд
   12-р ангийн гадаад хэл – 10:00 цагт
   9-р ангийн монгол хэл – 10:00 цагт
   5-р ангийн монгол хэл – 14:00 цагт

4-р сарын 27-нд
   12-р ангийн монгол хэл – 9:00 цагт
   9-р ангийн байгалийн ухаан – 9:00 цагт
   5-р ангийн байгаль шинжлэл – 14:00 цагт

4-р сарын 28-нд
   12-р ангийн сонгосон агуулга – 9:00 цагт
   9-р ангийн нийгмийн ухаан – 9:00 цагт

 

Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа:

Боловсролын түвшин

/анги/

Шалгалт

Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа

Шалгалтын дэвтэр – 1

/1-р хэсэг/

Шалгалтын дэвтэр – 2

/2-р хэсэг/

1

Бага боловсрол

/5-р анги/

Монгол хэл

60 минут

2

Математик

30 минут

40 минут

3

Байгаль шинжлэл

60 минут

4

Суурь боловсрол

/9-р анги/

Монгол хэл

60 минут

30 минут

5

Математик

25 минут

65 минут

6

Байгалийн ухаан

40 минут

80 минут

7

Нийгмийн ухаан

40 минут

80 минут

8

Бүрэн дунд боловсрол /12-р анги/

Монгол хэл

90 минут

90 минут

9

Математик

60  минут

90   минут

10

Гадаад хэл

45 минут

45 минут

11

Сонгосон агуулга

50 минут

80 минут

 

5-р ангийн математик, 9, 12-р ангийн шалгалт 2 дэвтрээс бүрдэх ба дундаа 10 минутын завсарлагатай байна. 5-р ангийн монгол хэл, байгаль шинжлэлийн шалгалт завсарлагагүй явагдана.

Найзууддаа түгээж LIKE, SHARE хийгээрэй. Танд баярлалаа.