Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй
News Image

2015 оны ЭЕШ-ын даалгавар

2015 оны Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтын даалгавруудыг хувилбар тус бүрээр түлхүүрийн хамт нийтлэж байна.

1. Mатематикийн хичээлийн даалгавар /ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР/ ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.
    Mатематикийн хичээлийн даалгавар /ТУРШИЛТ ХӨТӨЛБӨР/ ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

2. Монгол хэлний хичээлийн даалгавар ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

3. Физикийн хичээлийн даалгавар /ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР/ ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.
    Физикийн хичээлийн даалгавар /ТУРШИЛТ ХӨТӨЛБӨР/ ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

4. Англи хэлний хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D татаж авна уу.

5. Химийн хичээлийн даалгавар  /ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР/ ХУВИЛБАР:  А    B   C  D татаж авна уу.
    Химийн хичээлийн даалгавар  /ТУРШИЛТ ХӨТӨЛБӨР/ ХУВИЛБАР:  А    B   C  D татаж авна уу.

6. Биологийн хичээлийн даалгавар  /ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР/ ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.
     Биологийн хичээлийн даалгавар  /ТУРШИЛТ ХӨТӨЛБӨР/ ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

7. Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

8. Орос хэлний хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

9. Монгол улсын түүх хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

10.Газарзүйн хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

2015 оны даалгавруудын ТҮЛХҮҮР татаж авах.
 

Анхааруулга:

Хэрвээ татаж авсан файл нь танигдахгүй байвал

PDF уншигч

програм татаж авна уу.

Найзууддаа түгээж LIKE, SHARE хийгээрэй. Танд баярлалаа.