Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй
News Image

2015 оны улсын шалгалтын жишиг даалгавар

2015 оны улсын шалгалтын жишиг даалгавар

5-Р АНГИ

5-р ангийн байгаль шинжлэл  ТАТАХ 
5-р ангийн байгаль шинжлэлийн үнэлгээ  ТАТАХ 

5-р ангийн математик  ТАТАХ 
5-р ангийн математикийн үнэлгээ  ТАТАХ 

5-р ангийн монгол хэл  ТАТАХ 
5-р ангийн монгол хэлний үнэлгээ  ТАТАХ 
 

9-Р АНГИ

9-р ангийн байгалийн ухааны шалгалтын дэвтэр-1  ТАТАХ 
9-р ангийн байгалийн ухааны шалгалтын дэвтэр-2  ТАТАХ 
9-р ангийн байгалийн ухааны шалгалтын үнэлгээний схем ТАТАХ 

9-р ангийн математик ТАТАХ 
9-р ангийн математикийн үнэлгээ ТАТАХ 

9-р ангийн монгол хэл ТАТАХ 
9-р ангийн монгол хэлний үнэлгээ ТАТАХ 

9-р ангийн нийгмийн ухааны шалгалтын дэвтэр - 1 ТАТАХ 
9-р ангийн нийгмийн ухааны шалгалтын дэвтэр - 2 ТАТАХ 
9-р ангийн нийгмийн ухааны үнэлгээ ТАТАХ 

 

 

12-Р АНГИ

 

 

12-р ангийн англи хэл  ТАТАХ 
12-р ангийн англи хэлний шалгалтын үнэлгээ  ТАТАХ 

12-р ангийн газарзүй ТАТАХ 
12-р ангийн газарзүйн үнэлгээ ТАТАХ 

МАТЕМАТИК ҮНДЭСНИЙ
12-р ангийн математикийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр 1 ТАТАХ 
12-р ангийн математикийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр 2 ТАТАХ 
12-р ангийн математикийн үндэсний хөтөлбөрийн үнэлгээ ТАТАХ 
МАТЕМАТИК ТУРШИЛТЫН
12-р ангийн математикийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр 1 ТАТАХ 
12-р ангийн математикийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр 2 ТАТАХ 
12-р ангийн математикийн туршилтын хөтөлбөрийн үнэлгээ ТАТАХ 

12-р ангийн монгол хэл ТАТАХ 
12-р ангийн монгол хэлний үнэлгээ ТАТАХ 

12-р ангийн нийгмийн ухааны шалгалтын дэвтэр-1 ТАТАХ 
12-р ангийн нийгмийн ухааны шалгалтын дэвтэр-2 ТАТАХ 
12-р ангийн нийгэм ухааны үнэлгээ ТАТАХ 

12-р ангийн орос хэл ТАТАХ 
12-р ангийн орос хэлний үнэлгээ ТАТАХ 

ФИЗИК ҮНДЭСНИЙ
12-р ангийн физикийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр-1 ТАТАХ 
12-р ангийн физикийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр-2 ТАТАХ 
12-р ангийн физикийн үндэсний хөтөлбөрийн үнэлгээ ТАТАХ 
ФИЗИК ТУРШИЛТЫН
12-р ангийн физикийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр-1 ТАТАХ 
12-р ангийн физикийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр-2 ТАТАХ 
12-р ангийн физикийн туршилтын хөтөлбөрийн үнэлгээ ТАТАХ 


БИОЛОГИ ҮНДЭСНИЙ
12-р ангийн биологийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр -1 ТАТАХ 
12-р ангийн биологийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр -2 ТАТАХ 
12-р ангийн биологийн үндэсний хөтөлбөрийн үнэлгээ ТАТАХ 
БИОЛОГИ ТУРШИЛТЫН
12-р ангийн биологийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр -1 ТАТАХ 
12-р ангийн биологийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр -2 ТАТАХ 
12-р ангийн биологийн туршилтын хөтөлбөрийн үнэлгээ ТАТАХ 


ХИМИ ҮНДЭСНИЙ
12-р ангийн химийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр -1 ТАТАХ 
12-р ангийн химийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр -2 ТАТАХ 
12-р ангийн химийн үндэсний хөтөлбөрийн үнэлгээ ТАТАХ 
ХИМИ ТУРШИЛТЫН
12-р ангийн химийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр -1 ТАТАХ 
12-р ангийн химийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр -2 ТАТАХ 
12-р ангийн химийн туршилтын хөтөлбөрийн үнэлгээ ТАТАХ 


 

Найзууддаа түгээж LIKE, SHARE хийгээрэй. Танд баярлалаа.