Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй
News Image

МХБ шалгалт - 2015 сэдэв даалгавар

Монгол хэл бачгийн шалгалт - 2015 сэдэв даалгавар

2015  оны 3-р сарын 21-нд зохион байгуулсан шалгалтын сэдэв даалгаврыг түлхүүр, засах аргачлалын хамт

Шалгалтын даалгавар хувилбар А  ТАТАХ
                                           хувилбар Б  ТАТАХ
Зохион бичиг засах аргачлал  ТАТАХ
Зөв хариу  түлхүүр     ТАТАХ

Найзууддаа түгээж LIKE, SHARE хийгээрэй. Танд баярлалаа.