Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй
News Image

Улсын шалгалтын хариултын хуудасны загвар

Зөвлөмж

  1. Хариултын хуудасан дээр зөв хариултыг тэмдэглэхдээ өөрийн зөв гэж үзсэн зөьхөн нэг хариултыг  сонгоорой
  2. Нэг мөрөнд 2 ба түүнээс олон хариултыг тэмдэглэж будвал тухайн даалгаварын хариулт хүчингүй болохыг анхаарна уу
  3. Сурагч бүрт дахин давтагдахгүй код өгөх ба түүнийг зохих газруудад тэмдэглэнэ. Тухайлбал: “санамж” хэсэгт бичиж, “хяналтын хэсэг”-т будаж тэмдэглэнэ. Будахдаа 1 дүгээр орны тэмдэгтийг 1 дүгээр багана дахь тооноос, 2 дугаар орны тэмдэгтийг 2 дугаар багана дахь тооноос гэх мэтчилэн  сонгоно. Жишээлбэл: танд 976323 гэсэн код ирвэл дараах байдлаар будна.


Найзууддаа түгээж LIKE, SHARE хийгээрэй. Танд баярлалаа.