Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй
News Image

“Эцсийн үнэлгээний ”-ний чиглэлээр сургалт семинар болж өнгөрлөө

Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яам , Кембриджийн шалгалтын төвөөс хамтран “Эцсийн үнэлгээний ”-ний чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт семинар 2014 оны 01 сарын 25-29-ний өдрүүдэд  Багш Хөгжлийн ордны 605 тоот танхимд болж өнгөрлөө.
Сургалтанд Боловсролын Үнэлгээний Төвийн мэргэжилтнүүд мөн ЕБС-ийн багш нар нийт 35 хүн хамрагдлаа.Сургалт семинарыг Кембриджийн шалгалтын төвийн мэргэжилтэн Ann Daniels , Dan Bray , Jerry нар удирдан явуулсан бөгөөд сургалтаар тестэнд анализ хийн блупринтийг зохиох , эцсийн үнэлгээ хийх талаар олон улсын практикийг  өөрийн улсынхтай харьцуулсан үр дүнтэй, шинэлэг сургалт болон өнгөрлөө.Найзууддаа түгээж LIKE, SHARE хийгээрэй. Танд баярлалаа.