Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй
News Image

МИДСК ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

АЙМАГ, ОРОН НУТГААС МОНГОЛЫН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН КОНСОРЦИУМЫН 
ГИШҮҮН ИХ,  ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИД 2013 ОНД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

 

Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ.

1.1.   Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум /МИДСК/-ын гишүүн их,  дээд сургууль, коллежид оюутан элсүүлэх ажлыг аймаг, орон нутагт нь зохион байгуулах, хуваарь сонгуулах, шийдвэрлэх асуудлыг элсэгчдэд чирэгдэл багатай зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.

1.2.   Хуваарь сонгуулах, оюутан элсүүлэх ажлыг аймаг, орон нутагт МИДСК-ын ерөнхийлөгчийн тушаалаар байгуулсан элсэлтийн салбар комисс аймаг, орон нутгийн Засаг даргын тамгын газар, Боловсрол, соёлын  газартай  хамтран зохион байгуулна. Элсэлтийн ажлын явц, үйл ажиллагаанд аймгийн мэргэжлийн хяналтын байцаагч нарын туслалцааг холбогдох асуудлаар байнга авч ажиллана.

МИДСК -ЫН ЦАХИМ ХУУДАС   http://adp.mn

ЭНДЭЭС ТАТАЖ АВНА УУ.

Найзууддаа түгээж LIKE, SHARE хийгээрэй. Танд баярлалаа.