Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй
News Image

АНХААРУУЛГА

Шалгуулагчдад онцгойлон анхааруулахад Баянгол дүүрэгт тараагдсан “Өнөөдрийн Баянгол” сонинд ЭЕШ-ын журмыг алдаатай, буруу ташаа нийтлэсэн нь шалгуулагч болон иргэдийг төөрөгдүүлэхэд хүргэж байна. Түүнчлэн “Ёохова” ТББ, “Цахим сорилго” ХХК зэрэг байгууллага нь БҮТ-ийн нэрийг барьж ерөнхий шалгалтанд бэлтгэхэд зориулж өвлийн сорилго, тандалт шалгалт гэх мэт шалгалтыг зохион байгуулж шалгуулагчдаас ихээхэн хэмжээний хураамж авч чирэгдүүлж байгаа нь БҮТ-тэй ямар нэг байдлаар холбоогүй болохыг мэдэгдэж байна.

Найзууддаа түгээж LIKE, SHARE хийгээрэй. Танд баярлалаа.